Graduada en Podologia a la UB 2013 , Màster en Podoposturologia a la UB 2017, Màster en Piscoteràpia Corporal Somato-sensorial a Centre Besai 2023 Ha assistit a diferents cursos relacionats amb la podologia i la podoposturologia.

Què és la podologia?

La podologia es la ciència de la salut encarregada de l’exploració, prevenció, diagnòstic i tractament de les diferents malalties i alteracions dels peus. Mitjançant l’estudi de la marxa i de les deformitats del peu podem prevenir patologies freqüents i fins i tot es pot evitar la repercussió que es produeix a nivell de tot el cos.