La Judit ha cursat el Grau Superior en Higiene Bucodental i el Grau Mig en Cures d'Auxiliar d'Infermeria a l'Institut Milà i Fontanals d'Igualada. Prèviament, va cursar el Grau Mig en Atenció a les Persones en Situació de Dependència, també a Igualada.

Els 5 punts més importants de la feina de l'auxiliar dental

  1. Preparació de l'entorn de treball.
  2. Assistència en procediments.
  3. Gestió dels registres del pacient.
  4. Educació del pacient.
  5. Esterilització i manteniment d'equips.